ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW,
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO,
DO PROMOCJI SWOJEJ FIRMY NA NASZYM PORTALU
W ZAKŁADCE - KATALOG FIRM ZIEMI SIERPECKIEJ
Zaproszenie


Zaproszenie na spotkanie Postaw na rozwój swoich pracowników - 30 marca 2015r.


MARKETING EKOLOGICZNY JAKO INSTRUMENT BUDOWANIA EKO-MARKI: EKOINNOWACJE JAKO ELEMENT WIZERUNKU

Uczestnicy szkolenia otrzymują kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze w postaci:

  • analizy potrzeb przedsiębiorstwa,
  • indywidualnego doradztwa dla firm, ( 5 godzin na Uczestnika Projektu)
  • opracowanie/aktualizacja planu wdrażania w firmie działań proekologicznych

 

Szkolenie odbędzie się w Płocku, program obejmuje 4 dni szkoleniowe podzielone na 2 „zjazdy”. W ramach szkolenia zapewniamy wyżywienie, profesjonalne materiały szkoleniowe oraz imienny certyfikat. W ramach projektu organizujemy darmowe doradztwo indywidualne dla firm kończącego się opracowaniem planu wdrożeń proekologicznych. Doradztwo odbędzie się w siedzibie Państwa firmy. 

Kryteria rekrutacyjne:

  • zatrudnienie w mikro, małych i  średnich przedsiębiorstwach,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz właścicieli,
  • Przedsiębiorstwo może być reprezentowane przez więcej niż 1 uczestnika.

Firmy powinny posiadać następujące PKD :

dział 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

dział 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

dział 22 – produkcja z wyrobów gumy i tworzyw sztucznych,

PKD 23.61.Z - Produkcją wyrobów budowlanych z betonu. Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzania surowców, materiałów lub półproduktów w nowy wyrób,

PKD 25.12.Z - Produkcja metalowych elemntów stolarki budowlanej. Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób,

PKD 17.11.Z - Produkcja masy włóknistej,

Dział 13 - Produkcja wyrobów tekstylnych.

 

Termin szkolenia:

Zjazd I – 19,20 luty 2015r.


Zjazd II – 23,24 luty 2015r.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie oraz dostarczenie formularza zgłoszeniowego na podany adres mailowy bądź do siedziby IGRP.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny,

 


Anna Grzelak,

(24) 364 99 89

biuro@igrp.com.pl

Formularz zgłoszeniowy


Spotkanie informacyjne Wsparcie dla osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą

Lokalny Punkt Informacyjny w Płocku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie dla osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 25 listopada 2014 r.
 w godz. 9.00-12.15,
w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Oddział Zamiejscowy w Płocku, ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, w sali konferencyjnej nr 105.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane aktualne możliwości pozyskania dofinansowania na założenie firmy przez osoby fizyczne. Zostaną przedstawione założenia i cele perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz zostaną przedstawione możliwości uzyskania dofinansowania na założenie firmy w latach 2014 – 2020. Do udziału w spotkaniu zapraszam wszystkie osoby fizyczne z województwa mazowieckiego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego do 24 listopada 2014 r. na adres e-mail: punkt_plock@mazowia.eu


ZAŁĄCZNIKI:

Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Pesta– tel. 022 542 23 41

 

ZAPRASZAM!


Bezpłatne seminarium dla przedsiębiorców - gospodarka odpadami

 

 

Formularz

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna tworzenie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna tworzenie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji regionu (pismo w załączeniu).

Zapraszamy przedsiębiorców działających na terenie miasta do uczestnictwa w powyższej inicjatywie. Szczególne znaczenie będzie miał udział firm innowacyjnych, poszukujących i wdrażających nowe rozwiązania. Termin składania aplikacji do udziału w pracach poszczególnych grup przypisanych do obszarów inteligentnej specjalizacji, tj.: bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoka jakość życia, został wyznaczony do dnia 22 października br. Bardzo proszę o przesyłanie zgłoszeń na adresy poczty elektronicznej: monika.tchorznicka@mazovia.pl, piotr.dylewski@mazovia.pl.


Jednocześnie informuję, że pierwsze spotkanie dot. powyższej inicjatywy zostało zaplanowane na dzień 30 października br. o godz. 12 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter).

Wydział Innowacyjności

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


II edycja Targów Nauki i Kooperacji

Szanowni Państwo,


W dniach 9-10 września na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się II Edycja Targów Nauki i Kooperacji w Warszawie, w ramach projektu systemowego pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Udział w targach jest bezpłatny, finansowany z pomocy de minimis. ....więcej →
Szkolenie dla przedsiębiorców
W dniu 31 lipca, w świetlicy CKiSZ w Sierpcu, rozpoczęło się trwające 2 dni szkolenie dla przedsiębiorców 50+ " Mazowiecka Kadra Menedżerska na 5+". 
Uczestnicy biorący udział w projekcie finansowanym przez UE, zdobyli wiedzę na temat ścieżki rozwoju osobistego i biznesowego oraz finansów i zarządzania – efektywność kadry zarządzającej i osób decyzyjnych w firmie.
Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę szkoleniowo-doradczą Open Qualis
Sp z o.o. 
Następny termin szkolenia: 09 - 10.08.2014
 
   
 

 


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu


Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości


....więcej →
Zaproszenie do udziału w projekcie Mazowiecka Kadra Menadżerska na 5+
Firma szkoleniowo-doradcza Open Qualis Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie

Mazowiecka Kadra Menedżerska na 5 +

EFEKTYWNIE I PRAKTYCZNIE O PRAWIE, PODATKACH, FINANSACH ORAZ KOMPETENCJACH MIĘKKICH I TWARDYCH

CZYLI JAK ZARABIAĆ NA WIEDZY LUB CO NAJMNIEJ NIE STRACIĆ

Szkolenie jest przeznaczone dla osób 50 +
....więcej →
Miasto Sierpc wyróżnione w konkursie Miasto Ludzi Przedsiębiorczych

MIASTO SIERPC JEDNYM Z CZTERECH NAJLEPSZYCH SAMORZĄDÓW W POLSCE W KONKURSIE „MIASTO LUDZI PRZEDSIĘBIORCZYCH”

8 maja 2013r., w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla laureatów konkursu „Miasto Ludzi Przedsiębiorczych” organizowanego przez PARP w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej dquo;Narodowy Program Przedsiębiorczości”.

 Konkurs skierowany był do miast do 50 tys. mieszkańców. Sierpc jest jednym z trzech wyróżnionych miast, obok Karlina i Kołobrzegu. Nagrodę odebrał burmistrz Marek Kośmider, który podczas wypowiedzi opowiedział o Sierpcu , o planach na przyszłość i zaprosił do odwiedzenia naszego miasta. Zwycięzcą plebiscytu został Cieszyn.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedził panel dyskusyjny pt.: „Samorząd i przedsiębiorcy – partnerstwo na rzecz rozwoju”, który otworzyła Prezes PARP - Bożena Lublińska – Kasprzak. W panelu udział wzięli: Wiceminister Gospodarki Dariusz Bogdan, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik,  Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Poseł Piotr Zgorzelski, oraz przedstawiciele władz lokalnych i przedsiębiorców. Wnioskiem z dyskusji okazała się konieczność współpracy i zwiększenie aktywności zarówno przedsiębiorców, jak i władz lokalnych, regionalnych i państwowych  w zakresie wspierania przedsiębiorczości i poprawiania warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie dla małych i średnich firm. Wiceminister Dariusz Bogdan przypomniał, że głównym celem konkursu „Miasto ludzi przedsiębiorczych” jest promocja miast liczących do 50 tys. mieszkańców, które realizują inicjatywy wspierające przedsiębiorczość a nagrodzone projekty podniosły poziom życia lokalnych społeczności. 

Otrzymane wyróżnienie jest motywacją do dalszych działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości w naszym mieście.

 


Archiwum
katalog firm powiatu sierpeckiego
tereny inwestycyjne powiatu sierpeckiego
русская версия english version

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu