Katalog firm zarejestrowanych na Ziemi Sierpeckiej

dodaj firmę

BHP Usługi i Szkolenia

09-200 Sierpc 
Sierpc 37 
tel.: 509 028 952 
zskorlutowski@WP.PL 
 
Usługi i Szkolenia w zakresie BHP oferuje:
- szkolenia wstępne i okresowe bhp dla pracowników i pracodawców(udzielania pierwszej
pomocy, ochrona ppoż, regulacje prawne BHP)
- ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy, drodze do pracy z pracy
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej
- protokołu powypadkowego, karty wypadku
- wysłuchania wyjaśnień osoby poszkodowanej w wypadku
- wysłuchanie wyjaśnień świadka wypadku
- szacowanie i ocena ryzyka zawodowego
- sporządzanie instrukcji BHP i PPOŻ
- obsługa firm i zakładów pracy

tel. 509 028 952
e-mail: zskorlutowski@wp.pl

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu