Katalog firm zarejestrowanych na Ziemi Sierpeckiej

dodaj firmę

Agencja Ochrony HUZAR s.c.

09-200 Sierpc 
Braci Tułodzieckich 25 
tel.: 242753963 
sekretariat@huzar-ochrona.pl 
www.huzar-ochrona.pl 
Agencja Ochrony HUZAR s.c. oferuje usługi w zakresie:

- bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej,
- transportowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- monitorowania obiektów z użyciem grup interwencyjnych,
- monitorowania pojazdów,
- zabezpieczania elektronicznego obiektów,
- sporządzania planów ochrony,
- oznakowania pionowego na czas budowy,
- oznakowania poziomego,
- ręcznego kierowania ruchem,
- montażu sygnalizacji aktywnej,
- wycinki drzew,
- koszenia zielonek i traw,
- pielęgnacji zieleni,
- oczyszczania terenu ze zbędnego drzewostanu,
- odśnieżania powierzchni dachowych,
- odśnieżania chodników,
- utrzymania czystości w powierzonych obiektach,
- prac konserwacyjnych w obiektach,
- innych nietypowych prac.

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu