Katalog firm zarejestrowanych na Ziemi Sierpeckiej

dodaj firmę

PBWM "MELBUD" sp.z o.o. w Sierpcu

09-200 Sierpc 
Instalatorów 5 
tel.: 24 275 10 94 
melbud@melbud.com.pl 
www.melbud.com.pl 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno - Melioracyjnego \"MELBUD\" spółka z o.o. to firma założona w 1989 roku. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są pracownicy przedsiębiorstwa. Zakres działalności: melioracje gruntów, wykonywanie i modernizacja wałów, przeciwpowodziowych, regulacje koryta rzek, budowle hydrotechniczne, budownictwo i konserwacja dróg, torów kolejowych, mostów, rekultywacja terenów leśnych i rolnych, budowa wysypisk śmieci, wykonywanie kanalizacji i wodociągów.

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu