Katalog firm zarejestrowanych na Ziemi Sierpeckiej

dodaj firmę

Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki

09-200 Sierpc 
Płocka 59A/5 
tel.: 242754407 
aosiecki1@wp.pl 
instalacjesierpc.com.pl 
Firma Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki realizuje prace instalacyjno-montażowe w zakresie instalacji i sieci wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, technologicznych, przemysłowych oraz pozostałej infrastruktury technicznej budownictwa. Roboty ziemne, drogowe i transportowe.
Firma istnieje i prowadzi nieprzerwanie działalność od 1993r. Współpracujemy głównie z jednostkami samorządowymi z terenu województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Posiadamy bogaty park maszynowo-sprzętowy i zaplecze magazynowo-warsztatowe. Zatrudniamy doświadczonych, wykwalifikowanych i profesjonalnych pracowników. Na swoim koncie mamy ponad dwieście zrealizowanych inwestycji, za które otrzymaliśmy wiele pochlebnych referencji.

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu