Katalog firm zarejestrowanych na Ziemi Sierpeckiej

dodaj firmę

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarku Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o.

09-200 Sierpc 
Konstytucji 3-go Maja 48 
tel.: 24/2752468 
empegek.sierpc@shnet.pl 
empegek.shnet.pl 
Spółka \"EMPEGEK\" w Sierpcu prowadzi działalność w oparciu o Kodeks Handlowy.
Jesteśmy przedsiębiorstwem użyteczności publicznej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Obecnie zajmujemy się świadczeniem usług w zakresie:
- ujęcia, uzdatniania i transportu wody pitnej,
- oczyszczaniem ścieków bytowych i przemysłowych,
- wywozem odpadów stałych i płynnych,
- selektywną zbiórką odpadów,
- zimowego oczyszczania dróg,
- transportu drogowego i prac ziemnych przy użyciu maszyn,
- budową i utrzymaniem infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej,
- świadczenia usług laboratoryjnych w zakresie badania wody i ścieków,
- prowadzenia drobnych napraw i obsługi pojazdów samochodowych,
- sprzedaży paliw płynnych i gazowych,
- sprzedaży gazów technicznych i propan-butan.

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu