Katalog firm zarejestrowanych na Ziemi Sierpeckiej

dodaj firmę

DETEKTYW S.O.S. DEGORSKI

60-462 POZNAŃ 
KARPIŃSKIEJ 22 
tel.: 503390401 
piotr.degorski@onet.pl 
www.prywatny-detektyw.net.pl 
Biuro detektywistyczne S.O.S. do każdej zleconej sprawy podchodzi z dużym zaangażowaniem a dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze może sprostać wyzwaniom dla innych biur czasem niemożliwych. Współpracownikami naszego biura są przede wszystkim byli pracownicy służb kryminalnych oraz dochodzeniowo-śledczych ale także szybkiego reagowania. Tak dobrana kadra pozwala nam osiągnąć niezwykłą skuteczność przy rozwiązywaniu wielu ludzkich problemów. W przypadku spraw rodzinnych najczęściej występuje tematyka tzw. zdrady małżeńskiej. W takich okolicznościach biuro detektywistyczne S.O.S. w pierwszej kolejności ustala miejsce pobytu osoby mającej pozostać pod obserwacją. Zdarza się bowiem bardzo często, iż osoba taka decyduje się na porzucenie swojej rodziny zarzekając się jednak iż powodem tego nie jest na pewno zaangażowanie się w inny związek. Następnie rozpoczyna się obserwacja tejże osoby mająca na celu dostarczenie materiałów dowodowych do Sądu mających przyczynić się do orzeknięcia o winie rozpadu związku małżeńskiego. Należy podkreślić iż większość czynności wykonywanych przez pracowników biura dokumentowane jest zapisem Audio-Video oraz Foto. Tak przygotowane materiały dostarcza się klientowi ( Zleceniodawcy ). Biuro detektywistyczne S.O.S. przygotowuje na tyle rzetelnie wszystkie materiały aby podczas ewentualnej sprawy rozwodowej nie wstydzić się występując jako świadek swojego klienta. Biuro nasze poszczycić się może również wieloma sukcesami w kwestii poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się. W takich przypadkach w pierwszej kolejności detektywi nasi rozpoczynają pracę od ustalenia przyczyn zaginięcia oraz okoliczności w jakich zaginęła osoba poszukiwana. Następnie wykorzystując wszystkie możliwe zdobycze techniki rozpoczyna się proces poszukiwawczy. Detektywom współpracującym z biurem detektywistycznym S.O.S. agencja zapewnia najlepszy z dostępnych na rynku sprzęt a w szczególności. Kamery DVD, aparaty cyfrowe o dużej możliwości przybliżania obiektu zainteresowania, mini kamery szpiegowskie kolorowe-audio, kamery ukryte w różnych przedmiotach również operacyjne np. kamera ukryta w okularach, całą gamę tzw. pluskiew oraz podsłuchów również zakamuflowanych. W wielu przypadkach zdarza się iż osoby pozostające jeszcze w związku narzeczeńskim chcą sprawdzić czy kandydat na męża, żonę jest odpowiedni i wiarygodny. Również na tym polu stosuje się techniki pozwalające na ustalenie kontaktów towarzyskich sprawdzanej osoby a także jej przeszłości, która bardzo często jest odmienna od podawanej. Dzięki bardzo dobremu zaopatrzeniu w sprzęt elektroniczny Biuro Detektywistyczne S.O.S. podejmuje się również trudnych zleceń polegających na wykrywaniu podsłuchów. Stosujemy przy tym najlepsze z dostępnych urządzeń dzięki czemu skuteczność nasza jest stu procentowa. W dzisiejszych czasach podsłuchy zakładają sobie nie tylko niewierni małżonkowie ale także przedsiębiorstwa chcące wykraść tajne informacje od swojej konkurencji. Agencja Detektywistyczna S.O.S. współpracuje również z podmiotami gospodarczymi działając na rzecz swoich klientów jako wywiadownia gospodarcza i dostarczając informacje swojemu Zleceniodawcy często pozwalające na przetrwanie a nawet osiągnięcie wielu sukcesów w dobie agresji handlowej jaka panuje na rynku polskim a także zagranicznym. Dzięki ustawie o usługach detektywistycznych Biuro Detektywistyczne S.O.S. ma prawo do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności detektywistycznych, bez zgody osób których dane te dotyczą a dzięki detektywom Agencji i Biura S.O.S. wszystkie zebrane informacje są rzetelne i niekoniecznie pochodzące ze źródeł informacji ogólnie dostępnych. Wszyscy detektywi pracujący dla Biura Detektywistycznego S.O.S. są starannie dobierani a selekcji chcących u nas pracować dokonuję osobiście w związku z czym mogę z całą stanowczością za nich ręczyć. Zapraszam do współpracy.

Piotr Degórski

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu