O nas

Dnia 19 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 31/WO/2012, Burmistrz Miasta Sierpca powołał zespół SIERPECKIE CENTRUM GOSPODARCZE do spraw promocji gospodarczej Ziemi Sierpeckiej w ramach realizowanego projektu „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”.

W zakresie zadań, powołanego zespołu, leży przygotowanie kompleksowej informacji dla inwestorów i ich obsługa poprzez m.in. przekazanie informacji na temat terenów i obiektów inwestycyjnych. Celem Sierpeckiego Centrum Gospodarczego jest także prowadzenie szeroko zakrojonych działań promujących lokalną przedsiębiorczość poprzez współpracę z organizacjami otoczenia biznesu oraz organizacje misji gospodarczych oraz udział w targach krajowych i zagranicznych.

Załącznik – Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca w sprawie powołania zespołu Sierpeckie Centrum Gospodarcze do spraw promocji gospodarczej Ziemi Sierpeckiej w ramach realizowanego projektu „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”.


Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu