O nas

Sierpc Miasto ze smakiem

Miasto Sierpc należy do najstarszych grodów Mazowsza Płockiego. Prawa miejskie otrzymało w 1322 roku, ale pierwsze odnotowane wzmianki o mieście pochodzą z 1065 roku. Od zarania swoich dziejów, aż po lata sześćdziesiąte XIV wieku, Sierpc był własnością książęcą i królewską. Od schyłku XV wieku wchodzi w skład Korony. Bliskość zagrażających tym ziemiom Prusów, a później Krzyżaków, zdecydowała o powołaniu kasztelanii. Od początku XV wieku Sierpc jest, mimo skomplikowanej struktury własnościowej, miastem prywatnym, jego właścicielami są Sieprscy.
W XIV-XVI wiekach Sierpc był niezwykle silnym ośrodkiem rzemiosła i handlu. Utrzymywano kontakty handlowe z Zakonem Krzyżackim i miastami nadwiślańskimi. Na całym Mazowszu Płockim powszechnie znane było i wysoko cenione piwo z sierpeckich browarów, bo było ich kilka. Jeszcze dalej sięgała sława sierpeckich sukienników, którzy za wysoką jakość swoich wyrobów zostali wyróżnieni w 1509 roku przez króla Zygmunta Starego.
Dynamiczny rozwój Sierpca przerwał potop szwedzki. W dalszych wiekach Sierpc przechodził różne koleje wynikające z konsekwencji zaborów, różne też bywało jego miejsce na mapie administracyjnej.
Dzisiejszy Sierpc, to dynamicznie rozwijające się osiemnastotysięczne miasto, położone w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, przy drodze krajowej nr 10, w dolinie pięknej i krętej rzeki Sierpienicy tuż przy jej ujściu do Skrwy. Jest to teren o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych.
Jedną z największych atrakcji turystycznych miasta jest Muzeum Wsi Mazowieckiej oraz znajdujący się w jego sąsiedztwie nowoczesny Hotel Skansen Conference & Spa. Skansen usytuowany jest poza miastem i zdaje się wciąż tętnić życiem, gdyż obok zabudowań znajdują się ogródki warzywne i kwiatowe, sady owocowe, prowadzone są tu uprawy oraz hodowane zwierzęta.
Park etnograficzny to największy, ale nie jedyny pomnik historii. Imponująca jest także lista zabytków sakralnych – kościoły: pw. Św. Ducha, z częściowo zrekonstruowaną gotycką polichromią, pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (Farny), pw. św. Maksymiliana Kolbego oraz Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei ze słynącą łaskami figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Powstanie tej świątyni związane jest z cudownym objawieniem Matki Bożej w 1483 roku. Przy sanktuarium znajduje się klasztor, barokowa dzwonnica oraz wybudowana w 1901 roku murowana studzienka.
Corocznie w naszym mieście odbywają się imprezy sportowe i plenerowe np. Kasztelański Festiwal Smaków w Sierpcu. Mamy do dyspozycji Centrum Kultury i Sztuki z salą teatralno-kinową, stadion, krytą pływalnię, halę sportową ze ścianką wspinaczkową oraz boiska ze sztuczną trawą i poliuretanem.
Nie bez znaczenia dla Sierpca jest jego otoczenie, w którym funkcjonuje. Tworzą je gminy naszego powiatu. Charakteryzuje je czyste środowisko naturalne. Ponadto, dwa bogate w ryby jeziora i lasy, które przyciągają amatorów grzybów i jagód. Podczas wycieczek pieszych i rowerowych możemy podziwiać piękno naszych okolic.

Dnia 19 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 31/WO/2012, Burmistrz Miasta Sierpca powołał zespół SIERPECKIE CENTRUM GOSPODARCZE do spraw promocji gospodarczej Ziemi Sierpeckiej w ramach realizowanego projektu „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”.

W zakresie zadań, powołanego zespołu, leży przygotowanie kompleksowej informacji dla inwestorów i ich obsługa poprzez m.in. przekazanie informacji na temat terenów i obiektów inwestycyjnych. Celem Sierpeckiego Centrum Gospodarczego jest także prowadzenie szeroko zakrojonych działań promujących lokalną przedsiębiorczość poprzez współpracę z organizacjami otoczenia biznesu oraz organizacje misji gospodarczych oraz udział w targach krajowych i zagranicznych.

Załącznik – Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca w sprawie powołania zespołu Sierpeckie Centrum Gospodarcze do spraw promocji gospodarczej Ziemi Sierpeckiej w ramach realizowanego projektu „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”.


Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu