O regionie

Ziemię Sierpecką wyznaczają granice powiatu sierpeckiego położonego, w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego.
Na obszar ten składa się siedem gmin, w tym sześć wiejskich - Sierpc, Mochowo, Gozdowo, Rościszewo, Szczutowo, Zawidz oraz jedna miejska - miasto Sierpc, które jest stolicą powiatu i jednocześnie siedzibą Starostwa Powiatowego.
Ziemia Sierpecka graniczy z powiatami: płockim, płońskim i żuromińskim,  leżącymi w obrębie województwa mazowieckiego oraz z powiatem lipnowskim i rypińskim z województwa kujawsko – pomorskiego.
Przez region powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - drogowe i kolejowe, lokując Sierpc jako  kluczowy węzeł drogowy o charakterze regionalnym i krajowym. Miasto usytuowane jest przy drodze krajowej nr 10 oraz przy drogach wojewódzkich 541 i 560, wyznaczając następujące odcinki drogi:  40 km do Płocka, 125 km do Warszawy, czy 85 km do Torunia, gdzie zaczyna się autostrada A1, prowadzona w kierunku północ-południe.
W przyszłości planowana jest także budowa drogi ekspresowej S10 na południu miasta oraz około 3 km obwodnicy wschodniej, mającej na celu odciążenie ruchu w mieście.

Powiat sierpecki, z liczbą 3 109 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, plasuje się na 35 pozycji wśród wszystkich powiatów województwa mazowieckiego.
Największa koncentracja przedsiębiorstw w powiecie sierpeckim, bo aż 1 680, występuje w mieście Sierpcu, podczas gdy w samej gminie Sierpc funkcjonuje 377 podmiotów gospodarczych, w gminie Zawidz 267, w gminie Mochowo 238, w gminie Gozdowo 227, w gminie Szczutowo 167 i 153 w gminie Rościszewo.
Dominującą, bo określaną na poziomie 93,5% udziału w rynku, formą przedsiębiorstw zlokalizowanych w powiecie sierpeckim są przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników.

Interesującym elementem charakterystyki przedsiębiorczości Ziemi Sierpeckiej, będącej regionem o charakterze rolniczym, jest fakt niskiej, bo określonej na poziomie 7,67% reprezentacji sekcji rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo.  Obok sektora przetwórstwa rolnego, swoje miejsce znalazły tu także takie branże jak m.in. handlowa (32,49%), budowlana (12,50%),  a także przemysłu drzewnego, odzieżowa, nowoczesnych technologii, czy budowy maszyn i urządzeń. Można zatem działalność gospodarczą Ziemi Sierpeckiej określić jako rozwiniętą w wysokim stopniu.

Przedsiębiorstwami najbardziej widocznymi na gospodarczej mapie powiatu są Browar Kasztelan, należący do Carlsberg Polska S.A., Cargill Polska S.A., Zakład Przetwórstwa Mięsa “Olewnik”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Sierpc, ZPCiAC “Wiepol”, GMN “Techmet”, PHU Budomex, PUP Budexpol Sp. z .o.o. , PPHUiT Marter, Góreccy sp. jw. oraz PPHU RUSTIKAL.

Opisując Ziemię Sierpecką, warto zwrócić uwagę na jej ekologiczny walor. Zarówno budowa zakładów przemysłowych, jak i wdrożenie innych dużych inwestycji przemysłowych oraz dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, nie zdołały skazić rodzimego środowiska naturalnego. To niewątpliwy atut dla rozwoju nie tylko rolnictwa ekologicznego i produkcji tzw. „zdrowej żywności” ale również agroturystyki.
Ziemie Sierpecką pokrywa prawie 14% lasów, rozłożonych pomiędzy sześcioma rzekami i wokół trzech jezior. Jej centralne położenie i dogodny dojazd oraz czysty klimat i atrakcje przyrodniczo-architektoniczno-historyczne wraz z ciekawą ofertą edukacyjną przygotowaną przez Skansen – Muzeum Wsi Mazowieckiej, stanowi duży potencjał turystyczny.
 


Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu