Tereny inwestycyjne


więcej → Działka 195/12
Typ: niezagospodarowany, Powiat: Sierpecki, Gmina: Sierpc, Powierzchnia: 12,29
więcej → Działka 195/14
Typ: niezagospodarowany, Powiat: Sierpecki, Gmina: Sierpc, Powierzchnia: 36,78
więcej → Działka 195/48
Typ: niezagospodarowany, Powiat: Sierpecki, Gmina: Sierpc, Powierzchnia: 11,5781
więcej → Działka 195/50
Typ: niezagospodarowany, Powiat: Sierpecki, Gmina: Sierpc, Powierzchnia: 11,9055

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu