Dane statystyczne

RAPORTY GOSPODARCZE i DANE STATYSTYCZNE 

 
Bezrobocie w powiecie sierpeckim w 2017
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
http://www.mg.gov.pl 
 
Raport atrakcyjności inwestycyjnej województwa mazowieckiego:
http://www.coie.armsa.pl

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu