Kontakt

Urząd Miejski w Sierpcu

 
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc 
Tel.: 24 275-86-86 
Fax: 24 275 86 33 
mail: info@sierpc.pl
 

Członkowie zespołu 
Sierpeckie Centrum Gospodarcze
 

Mariusz Urbański – kierownik projektu, mail: m.urbanski@sierpc.pl, 24 275-86-59
 
Janina Górzyńska – zarządzanie finansami, mail: ksiegowosc@um.sierpc.pl, 24 275-86-38
 
Monika Nowakowska – realizacja zadań merytorycznych, mail: promocja3@um.sierpc.pl, 24 275-86-49
 
Marzena Łabędzka – realizacja zadań merytorycznych, mail: promocja@um.sierpc.pl, 24 275-86-49

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu