BROWAR KASZTELAN (Carlsberg Polska S.A.)

W 1819r. wybudowano w Sierpcu Browar, którego właścicielem był Fryderyk Phelke. Firma zatrudniała ok. 30 osób i dysponowała transportem konnym. Moce produkcyjne ówczesnego browaru sięgały 200 000 butelek piw rocznie. Obecny Browar w Sierpcu wybudowano w latach 1969-72

Do eksploatacji przekazano go 31 maja 1972 roku jako zakład nr 5 Zakładów Piwowarskich w Warszawie. Nowy zakład o wydajności 350 tyś. hektolitrów piwa rocznie miał pokryć przede wszystkim zapotrzebowanie rynku lokalnego w lubiane piwo Kasztelan. W ówczesnym czasie Browar produkował wyłącznie piwo niepasteryzowane. Wkrótce podjęto decyzje o budowie dużej mechanicznej słodowni przy Browarze w Sierpcu. Od 1974 roku do 1977 trwał cykl inwestycyjny. W owym okresie słodownia w Sierpcu oparta na licencji SEEGERA, była największą i najnowocześniejszą w Polsce, jej wydajność produkcyjna wynosiła 50 tyś. ton słodu rocznie. 1-go stycznia 1991 roku nastąpiło całkowite usamodzielnienie się zakładu pod nazwą Zakłady Piwowarskie w Sierpcu, w formie przedsiębiorstwa państwowego. W zakładzie rozpoczyna się od tego czasu nowy etap inwestycji oraz przygotowywanie do prywatyzacji. W 1996 roku powstaje spółka akcyjna, a w 1999r. Bitburger Brauerei Th. Simon GmBH kupuje udziały większościowe i staje się inwestorem strategicznym. W roku 2000 zmieniona została nazwa zakładu na Kasztelan Browar Sierpc S.A., a produkt przybrał nazwę piwo Kasztelan. W sierpniu 2001r. Carlsberg Okocim kupuje akcje od Bitburgera i rozpoczyna się proces dostosowania do struktur Carlsberga, zakończony 2 kwietnia 2002 roku, kiedy to Kasztelan wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Carlsberg Polska. W styczniu 2005r. następuje połączenie Carlsberg Polska S.A. z Kasztelan Browar Sierpc S.A. W konsekwencji, z dniem 25 stycznia 2005r. spółka Kasztelan Browar Sierpc S.A. przestała istnieć jako odrębny podmiot prawny. Jak wszystkie browary Grupy, także Kasztelan jest ciągle unowocześniany, dzięki czemu stale zwiększa ilość produkowanego piwa i podnosi jego jakość. Między innymi, w 2002 r., została zmodernizowana linia rozlewu butelek, po dwóch latach dokonano rozbudowy systemu chłodzenia, a w latach 2005/2006 powstały nowe zbiorniki do uśredniania ścieków.
 
ul. Świętokrzyska 27,
09-200 Sierpc
Tel. Infolinia 801 888 333
www.browarkasztelan.pl

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu