CUKIERNIA TUŁACZ Dariusz i Piotr Chyżyńscy

Cukiernia „P. Tułacz” jest firmą,  od ponad stu lat  związaną z Sierpcem i jego mieszkańcami. Jej założyciel Piotr Tułacz rozpocząwszy naukę zawodu w 1890 r. ukończył ją jako subiekt w cukierni Juliana  Arnolda w Warszawie, a na jego dyplomie mistrzowskim widnieje podpis Blikle, protoplasty słynnej rodziny cukierniczej w Warszawie.

Około roku 1900 Piotr Tułacz otwiera zakład cukierniczy w Sierpcu. Początkowo cukiernia mieściła się przy obecnym placu Kardynała Wyszyńskiego, a następnie, aż do dnia dzisiejszego, przy ulicy Płockiej 15. Od początku istnienia firmy, właściciele stawiają na jakość produkowanych wyrobów. Wyroby cukierni „P. Tułacz”, stają się znane na terenie płockiego Mazowsza, a założyciel firmy zostaje odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez premiera Sławoja Składkowskiego.

 
ul. Płocka 15, 09-200 Sierpc
Tel.:+48 (24) 275-24-64
e-mail: tulacze@wp.pl
www.sierpc.pl/content/view/228/1/

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu