E-MEDIA S.C.

Firma e-Media s.c. została założona w 2007 roku. Przedmiotem naszych zainteresowań są rozwój i rozpowszechnianie elektronicznych nośników treści.

Dzięki naszej pasji i nietuzinkowym zainteresowaniom znaleźliśmy się w gronie pionierów oferujących na polskim rynku papier elektroniczny, mogący w przyszłości zastąpić lub znacznie ograniczyć zużycie papieru tradycyjnego. Nasza wielokierunkowa działalność na rynku wydawniczym i mediów elektronicznych wynika z umiejętności dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynkowych oraz ciągłego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i technologii. 

Za pośrednictwem naszego portalu internetowego www.e-czytnik.pl prowadzimy dystrybucję e-czytników. Zajmujemy się także tworzeniem i profesjonalną obsługą stron internetowych, tworzymy nowatorskie systemy sprzedaży internetowej, prowadzimy naszą działalność na terenie Polski i za granicą.
 
Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16/4
09-200 Sierpc
Tel.: +48 (24) 386 00 76
e-mail: biuro@e-czytnik.pl
www.e-czytnik.pl

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu