PBWM MELBUD SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno - Melioracyjnego "MELBUD" spółka z o.o. to firma założona w 1989 roku. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są pracownicy przedsiębiorstwa. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 5 tysięcy złotych.

Zakres działalności:

- melioracje gruntów,
- wykonywanie i modernizacja wałów,
- przeciwpowodziowych, regulacje koryta rzek,
- budowle hydrotechniczne,
- budownictwo i konserwacja dróg, torów kolejowych, mostów,
- rekultywacja terenów leśnych i rolnych,
- budowa wysypisk śmieci, wykonywanie kanalizacji i wodociągów.

Firma specjalizuje się w wykonywaniu robót inżynieryjno - budowlanych, melioracyjnych, budowlach hydrotechnicznych. Średni roczny przerób wykonywanych prac wynosi ponad 5 mln złotych.
 
ul. Instalatorów 5
09-200 Sierpc
Tel/fax: + 48 (24) 275-10-94
e-mail: melbud@melbud.com.pl
www.melbud.com.pl 

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu