Informacje dla inwestorów

Urząd Miejski w Sierpcu 

ul. Piastowska 11a
02-900 Sierpc 
 
Kontakt: 
tel.: 24 275-86-86
fax: 24 275-86-33
e-mail: info@sierpc.pl
 
Godziny urzędowania: 
Poniedziałek 7:30 - 17:00 
Wtorek, środa, czwartek, piątek  7:30 - 15:30
 
Numer rachunku bankowego: 
PEKAO S.A. o/Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770 
 
Burmistrz: Marek Kośmider 
Zastępca Burmistrza: Zbigniew Leszczyński 
 
-------------------------------------------------------------------
 
Rada Miejska
ul. Piastowska 11a
02-900 Sierpc 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej: Marek Chrzanowski 
 
Godziny przyjęć interesantów: 
Pon.- Pt.: 10:00 – 12:00 
 
Kontakt: 
tel.: 24 275-86-29
fax.: 24 275-86-30
 
-------------------------------------------------------------------
 
Urząd Skarbowy  
ul. Piastowska 48
09-200 Sierpc 
 
Kontakt: 
tel.: (024) 275-21-08
fax.: 275-38-77
e-mail: us1427@mz.mofnet.gov.pl
 
Godzinny urzędowania: 
Poniedziałek - 7:15 – 18:00 
Wtorek, środa, czwartek, piątek - 7:15 – 15:15 
 
Numery rachunków bankowych
Oddział banku:   NBP O/O Warszawa  
 
podatek dochodowy od osób fizycznych - 92 1010 1010 0091 6222 2300 0000 
podatek dochodowy od osób prawnych  - 95 1010 1010 0091 6222 2100 0000 
podatek od towarów i usług (VAT) - 45 1010 1010 0091 6222 2200 0000 
pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych
należności budżetowych - 86 1010 1010 0091 6222 2700 0000 
 
Naczelnik: dr Henryka Piekarska 
Z-ca Naczelnik: mgr Andrzej Szczęsny 
 
-------------------------------------------------------------------

ZUS – Inspektorat w  Sierpcu 
ul. gen. L. Okulickiego 8
09-200 Sierpc
Kontakt: 
tel.: 24 275-46-83, 275-47-36, 275-46-12
fax.: 24 275-21-84
 
Godziny przyjęć klientów: 
Poniedziałek 8:00 - 17:00 
Wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 - 15:00
 
Kierownik inspektoratu: Marzanna Turalska 
 
-------------------------------------------------------------------

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
ul. Wincentego Witosa 2
09 - 200 Sierpc
Kontakt: 
tel.: 24 275-42-12, 24 275-41-12, 24 275-46-56
fax:  24 275-42-12 w. 119
e-mail: wase@praca.gov.pl
 
Dyrektor: Ewa Barchanowicz
tel. sekretariat: 24 275-42-12 
e-mail: dyrektor@pup-sierpc.pl

Przyjęcia: 
Wtorek: 10:00 – 12:00 
 
Godziny urzędowania: 
Pon. – Pt. – 7:30 – 15:30 
 
Godziny przyjęć klientów: 
Pon. – Pt. – 8:00 – 15:00 

-------------------------------------------------------------------
 
Sąd Rejonowy w Sierpcu
ul. Wiosny Ludów 1
09-200 Sierpc
Kontakt: 
tel.: 24 275-22-93
fax: 24 275-22-93
http://www.sierpc.sr.gov.pl 
 
Godziny urzędowania Sądu
Pon. – Pt. 7:30 – 15:30 
 
Biuro podawcze
Biuro podawcze czynne jest przez cały czas urzędowania sądu.
 
Kasa 
Pon.: 9:00 – 17.00 
Wt. – pt.: 9:00 – 15:00 
 
Konta bankowe
wpisy, koszty, grzywna, opłaty kancelaryjne, opłaty za księgę wieczystą:
NBP o/W-wa
74 1010 1010 0597 2122 3100 0000
 
zaliczki sądowe wpłacone przez strony w sprawach cywilnych i rodzinnych:
NBP O/W Warszawie
58 1010 1010 0597 2113 9130 0000
 
zabezpieczenia, wadia, poręczenia majątkowe:
NBP O/W Warszawie
63 1010 1010 0597 2113 9120 0000
 
-------------------------------------------------------------------
 
BANKI w Sierpcu 
 
Bank Spółdzielczy w Sierpcu
ul. Wiosny Ludów 6
09-200 Sierpc
Kontakt: 
Zarząd: 24 275-22-31
Księgowość: 24 275-01-03
Sala operacyjna: 24 275-25-21
e-mail:    bssierpc@wp.pl
 
Placówki Banku
 
Filia Rościszewo
ul. Jana Pawła II 2
09-204 Rościszewo
tel.: 24 276-42-02
 
Filia Szczutowo
ul. 3 Maja 66
09-227 Szczutowo
tel.: 24 276 71 13
 
Filia Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 17
09-213 Gozdowo
tel.: 24 276 21 86
 
Filia Gozdowo Punkt Kasowy Lelice
ul. Spółdzielcza 2
09-213 Gozdowo
tel.: 24 276-15-41
 
Punkt Kasowy Sierpc przy Urzędzie Skarbowym
ul. Piastowska 48
09-200 Sierpc
tel.: 24 275-89-49
 
Pekao S.A. 
ul. Braci Tułodzieckich 17
Kontakt: 
tel.: 24 275-88-50 
 
Bank Polski PKO 
ul. Braci Tułodzieckich 17 A
09-200 Sierpc
Kontakt: 
tel: 24 275-98-10, 24 275-98-11
fax: 24 275-20-75
 

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 
Filia w Sierpcu
ul. Piastowska 42 
09 – 200 Sierpc 
Kontakt: 
tel.: 24 275-91-80 
fax: 24 275-91-81 
E-mail: sierpc@pbsciechanow.pl
www.pbsciechanow.pl
 

Bank BGŻ 
ul. Narutowicza 2a
09-200 Sierpc 
Kontakt: 
tel.: 24 275-10-63 
fax: 24 275-10-63 
 
 
Bank Zachodni WBK 
Pl. Konstytucji 3 Maja 5F 
09-200 Sierpc 
Kontakt: 
tel.: 24 275-14-56 
 
 
Getin Bank S.A. 
ul. Płocka 25 
09-200 Sierpc
Kontakt: 
tel.: 24 275-11-26

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu