Informacje dla inwestorów

Urząd Miejski w Sierpcu 

ul. Piastowska 11a
02-900 Sierpc 
 
Kontakt: 
tel.: 24 275-86-86
fax: 24 275-86-33
e-mail: info@sierpc.pl
 
Godziny urzędowania: 
Poniedziałek 7:30 - 17:00 
Wtorek, środa, czwartek, piątek  7:30 - 15:30
 
Numer rachunku bankowego: 
PEKAO S.A. o/Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770 
 
Burmistrz: Jarosław Perzyński
 
-------------------------------------------------------------------
 
Rada Miejska
ul. Piastowska 11a
02-900 Sierpc 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej: Jerzy Stachurski
 
Godziny przyjęć interesantów: 
Pon.: 15:00 – 17:00 
Pt.: 9:00 - 11:00
 
Kontakt: 
tel.: 24 275-86-29
fax.: 24 275-86-30
 
-------------------------------------------------------------------

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu