Współpraca BIZNES-NAUKA

Współpraca pomiędzy biznesem a nauką polega na podejmowaniu wspólnych działań przez podmioty gospodarcze oraz uczelnie wyższe, czy też jednostki naukowo-badawcze, centra transferu technologii bądź ośrodki badawczo-rozwojowe. Partnerstwo to ma na celu transfer wiedzy ze sfery naukowej do gospodarki, gdzie znajduje ona praktyczne zastosowanie.

 
Celem ich wspólnego wysiłku jest opracowanie i wprowadzenie w życie innowacyjnych rozwiązań w różnych zakresach gospodarki np. procesowych, produktowych, marketingowych, czy organizacyjnych. Inwestowanie przedsiębiorstw w działalność badawczo-rozwojową ma zatem dużą przyszłość i szeroką perspektywę rozwoju. Obie bowiem strony mają sobie wiele do zaoferowania. 

Niestety, ponoszenie nakładów przez podmioty gospodarcze na badania jest ciągle mało wykorzystywanym elementem rozwoju firm w Polsce. Niemniej jednak, z roku na rok wzrasta liczba przedsiębiorstw poszukujących innowacyjnych rozwiązań w zakresie prowadzonej działalności. Widoczny jest także wzrost świadomości, że rozwój gospodarczy uzależniony jest od podmiotów sektora naukowego. 

Niezbędna zatem coraz bardziej staje się koordynacja wspólnych działań jednostek naukowych oraz świata biznesu. Kluczową w tworzeniu takich powiązań zdaje się być administracja państwowa, kształtująca warunki i klimat do współpracy, a przede wszystkim formująca jednostki wsparcia, typu agencje rozwoju regionalnego organizujące prace na styku biznes-nauka. 
 
 
 
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
ul. Koszykowa 80 
02-008 Warszawa 
tel.: 22 234 70 52  
tel.: 22 234 71 66
fax.: 22 234 71 67 
sekretariat@ctt.pw.edu.pl
www.ctt.pw.edu.pl
 
 
OŚRODEK TRANSFERU INNOWACJI
INSTYTUT MECHANIKI I KONSTRUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ul. Narbutta 85 
02-524 Warszawa 
Kontakt: Marek Kaczorowski
tel./fax: 0 22 
e-mail: innowacje@wip.pw.edu.pl
www.imik.wip.pw.edu.pl/OTI
 
 
UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  
ul. Żwirki i Wigury 93
00-927 Warszawa 
Kontakt: prof. Wojciech Dominik 
tel.: 22 554-07-28 
fax: 22 554-07-30
e-mail: uott@uott.uw.edu.pl
www.uott.uw.edu.pl
 
 
OŚRODEK INNOWACYJNOŚCI 
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU
ul. Puławskiego 6/10
26-600 Radom 
tel.: 48 364-42-41 
fax: 48 364-47-60
e-mail:innowacje@itee.radom.pl
www.itee.radom.pl
 
 
FUNDACJA CENTRUM INNOWACJI FIRE
FUNDACJA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. 
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa  
tel.: 22 460-37-96 
fax: 22 460-37-65
e-mail:fire@innowacje.org.pl
www.innowacje.org.pl
 
 
Stowarzyszenie ACADEMIA ECONOMICA 
Al.Kilińskiego 12 
09-402 Płock
tel.: 500 167 078 
e-mail: biuro@saeplock.pl
www.saeplock.pl
 
 
CENTRUM KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII SP. Z O.O. 
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 
ul. Kazimierza Wielkiego 41
09-400 Płock 
tel.: 24 364-84-50
fax: 24 364-84-51
e-mail:dariusz.latka@orlen.pl
 
 
PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY S.A.
09-411 Płock 
ul. Zglenickiego 42 
tel.: 24 364 03 50
fax: 24 364 03 52
e-mail: sekretariat@pppt.pl
http://www.pppt.pl

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu