Media lokalne

Portale 

 
SIERPC ONLINE 
 
http://www.sierpc.com.pl/
email: info@sierpc.com.pl
 
 
SIERPECKI PORTAL INFORMACYJNY 
http://www.sierpc.net.pl
 
Prasa 
 
NASZ SIERPC 
 
Biuletyn Rady i Burmistrza Sierpca 
Kwartalnik 
Nakład 3500 egzemplarzy – bezpłatny 
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc 
tel.: 24 275-86-86 
fax: 24 275-86-33 
e-mail: info@sierpc.pl
http://www.sierpc.pl/content/view/63/34/
 
 
KURIER SIERPECKI 
 
Tygodnik lokalny 
Nakład 4200 egzemplarzy 
Zasięg: Sierpc + powiat sierpecki
ul. Jana Pawła II lok. 3 B/C 
09-200 Sierpc 
tel./fax: 24/275-50-90 
www.kuriersierpecki.pl
 
 
SIERPECKIE ROZMAITOŚCI
Kwartalnik, czasopismo-magazyn społeczny i historyczno-literacki. 
Nakład 1 000 egzemplarzy 
ul. Płocka 30
02-900 Sierpc 
tel: 609-312-988 
e-mail: sr@sierpc.com.pl
 
 
SŁOWO GOZDOWA 
Biuletyn Wójta i Rady Gminy 
Kwartalnik bezpłatny 
Nakład 1 500 egzemplarzy 
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo 
tel.: 24 276-21-12 
e-mail: ug_gozdowo@wp.pl
http://www.uggozdowo.vel.pl/images/articles/Slowo%20Gozdowa.pdf
 
 
TYGODNIK PŁOCKI 
Dziennikarsko-Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „AKAPIT” 
Stary Rynek 27 
09-400 Płock 
Tel.: 24 262-77-66
Fax: 24 262-55-88 
e-mail: reklama@tp.com.pl
http://www.tp.com.pl/
 
 
Telewizja 
 
TV SIERPC - lokalna telewizji kablowa docierająca za pomocą telewizji kablowej do 2 200 mieszkań zlokalizowanych w mieście Sierpc.  
ul. Wiosny Ludów 10
tel. 24 275 73 11 
www.tvsierpc.pl

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu