Linki do stron

Ministerstwo Gospodarki - www.mg.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - www.parp.gov.pl

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. - www.paiz.gov.pl

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.  - www.armsa.pl

Sieć Centrów Inwestorów I Eksporterów (COIE) - http://coie.gov.pl/pl/

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP - www.polska.tarde.gov.pl

Obserwatorium Atrakcyjności Inwestycyjnej Mazowsza - www.investmazovia.com

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie - www.trendyrozwojowemazowsza.pl


Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu