Wiadomości z działalności projektu

Gmina Miasto Sierpc, od grudnia 2011 roku, realizuje projekt pn. „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 1.7 „Promocja Gospodarcza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ze względu na fakt, iż realizacja projektu obejmuje przedsiębiorców oraz jednostki samorządu lokalnego subregionu sierpeckiego, inicjator realizacji projektu – Gmina Miasto Sierpc.

Przedmiotem całego projektu jest podjęcie kompleksowych działań z zakresu promocji gospodarczej Ziemi Sierpeckiej. Dlatego też, w ramach przedsięwzięcia pod koniec  2011 roku, została przeprowadzona analiza optymalizacji promocji gospodarczej powiatu sierpeckiego. W kolejnych miesiącach podjęto prace związane z tworzeniem marki i budowaniem wizerunku Ziemi Sierpeckiej jako obszaru przyjaznego inwestorom, a także rozplanowano kampanie marketingową. W wyniku tych zabiegów Ziemia Sierpecka uzyskała graficzny znak identyfikacyjny i hasła reklamowe: Obfitość możliwości jako slogan podkreślający walory gospodarcze oraz Pewny grunt biznesu dla inicjatyw promujących tereny inwestycyjne.

W drugim kwartale roku powstała internetowa platforma gospodarcza e-sierpc.pl, której celem jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu, a także prezentacja informacji poruszających zagadnienia związane z inwestycjami realizowanymi, bądź dopiero planowanymi, w regionie.
Dodatkowo, założeniem serwisu jest przedstawienie zagadnień dotyczących szeroko pojętych innowacji, a także możliwości współpracy sektora przedsiębiorczego z pracownikami naukowymi wyższych uczelni technicznych, celem podjęcia współpracy w ramach transferu technologii. Serwis internetowy e-sierpc.pl prezentuje także bazę danych terenów inwestycyjnych oraz portfolio lokalnych przedsiębiorców, w pierwszej kolejności tych uczestniczących w projekcie.

Do lokalnych przedsiębiorców kierowane jest też wsparcie promocyjne podczas targów krajowych i zagranicznych, a także organizacja misji handlowych, które pozwolą na znalezienie partnerów biznesowych i zwiększenie sprzedaży.

W dniach 22-23 maja 2012 roku, marka Ziemia Sierpecka była prezentowana podczas targów PLMA Prywatna Marka, organizowanych cyklicznie w stolicy Holandii. Na stoisku targowym regionu sierpeckiego swoje produkty cukiernicze zaprezentował Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych „WIEPOL” z siedzibą w Sierpcu, budząc duże zainteresowanie handlowe.

Na 2012 rok zaplanowano misje handlowe z wybranymi przedsiębiorcami lokalnymi, którzy przystąpili do projektu do Chin i Bułgarii. Część z nich będzie miała także szansę, w tym czasie, na uczestnictwo w krajowych targach i zaprezentowanie swoich towarów i usług na stosiku Ziemi Sierpeckiej.

Dotychczas, z możliwości tej skorzystały w styczniu firmy budowlane. W dniach 24-27 stycznia 2012 roku przedsiębiorcy Budexpol sp. z o.o. i PHU Budomex, wraz z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Sierpcu, promowali swoje usługi oraz potencjał gospodarczy powiatu sierpeckiego podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA w Poznaniu.

Podobną ofertę zaprezentowano podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA w Poznaniu, w dniach 27-30 marca 2012 roku, z udziałem sierpeckiej firmy PHU „ADAGMA” sp. z o.o.

O Ziemi Sierpeckiej i jej przedsiębiorcach można też było usłyszeć w połowie maja 2012 roku podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, kiedy to wraz z firmami lokalnymi E-Media oraz M-Partner, zaaranżowano stoiska i miejsca pokazujące atrakcyjność regionu oraz usługi księgarskie przedsiębiorców sierpeckich.

Przed lokalnymi przedsiębiorcami, objętymi projektem „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”, jeszcze kilka targów i wystaw krajowych, zaplanowanych na ten rok. Beneficjenci tego programu uzyskają możliwość wypromowania marki swoich firm, dzięki czemu wzrośnie ich szansa na pozyskanie nowych klientów i rozszerzenie kanałów dystrybucyjnych dla swoich produktów bądź usług.

Podjęcie rozmów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi powinno być także możliwe podczas dwudniowych targów, wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości pn. "Produkuj lokalnie, działaj globalnie", zaplanowanych na jesień tego roku. Wydarzenie to powinno stanowić pierwszą edycję cyklicznych corocznych spotkań ludzi biznesu i przedstawicieli samorządu terytorialnego.

W kwietniu 2012 roku Burmistrz Miasta Sierpca powołał zespół SIERPECKIE CENTRUM GOSPODARCZE, który odpowiedzialny jest za promocję gospodarczą Ziemi Sierpeckiej i kontakty z potencjalnymi inwestorami. Do podstawowych zadań zespołu należy m.in.:
- udostępnianie bazy danych o terenach i obiektach inwestycyjnych;
- przygotowywanie kompleksowej informacji dla inwestorów - pomoc w wyborze właściwego miejsca na inwestycje;
- organizacja misji gospodarczych - aktywna promocja gospodarcza regionu;
- organizacja udziału w targach krajowych i międzynarodowych - pomoc w nawiązywaniu kontaktów;
- monitorowanie stanu inwestycji w regionie - dostarczanie pełnej i aktualnej informacji o inwestycjach zewnętrznych na Mazowszu;
- doradztwo dla inwestorów - uczestnictwo w organizowaniu nowych firm i wspieranie
rozwoju istniejących.
 


Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu