Archiwum

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW,
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO,
DO PROMOCJI SWOJEJ FIRMY NA NASZYM PORTALU
W ZAKŁADCE - KATALOG FIRM ZIEMI SIERPECKIEJ
Zaproszenie


Zaproszenie na spotkanie Postaw na rozwój swoich pracowników - 30 marca 2015r.


MARKETING EKOLOGICZNY JAKO INSTRUMENT BUDOWANIA EKO-MARKI: EKOINNOWACJE JAKO ELEMENT WIZERUNKU

Uczestnicy szkolenia otrzymują kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze w postaci:

  • analizy potrzeb przedsiębiorstwa,
  • indywidualnego doradztwa dla firm, ( 5 godzin na Uczestnika Projektu)
  • opracowanie/aktualizacja planu wdrażania w firmie działań proekologicznych

 

Szkolenie odbędzie się w Płocku, program obejmuje 4 dni szkoleniowe podzielone na 2 „zjazdy”. W ramach szkolenia zapewniamy wyżywienie, profesjonalne materiały szkoleniowe oraz imienny certyfikat. W ramach projektu organizujemy darmowe doradztwo indywidualne dla firm kończącego się opracowaniem planu wdrożeń proekologicznych. Doradztwo odbędzie się w siedzibie Państwa firmy. 

Kryteria rekrutacyjne:

  • zatrudnienie w mikro, małych i  średnich przedsiębiorstwach,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz właścicieli,
  • Przedsiębiorstwo może być reprezentowane przez więcej niż 1 uczestnika.

Firmy powinny posiadać następujące PKD :

dział 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

dział 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

dział 22 – produkcja z wyrobów gumy i tworzyw sztucznych,

PKD 23.61.Z - Produkcją wyrobów budowlanych z betonu. Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzania surowców, materiałów lub półproduktów w nowy wyrób,

PKD 25.12.Z - Produkcja metalowych elemntów stolarki budowlanej. Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób,

PKD 17.11.Z - Produkcja masy włóknistej,

Dział 13 - Produkcja wyrobów tekstylnych.

 

Termin szkolenia:

Zjazd I – 19,20 luty 2015r.


Zjazd II – 23,24 luty 2015r.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie oraz dostarczenie formularza zgłoszeniowego na podany adres mailowy bądź do siedziby IGRP.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny,

 


Anna Grzelak,

(24) 364 99 89

biuro@igrp.com.pl

Formularz zgłoszeniowy


Spotkanie informacyjne Wsparcie dla osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą

Lokalny Punkt Informacyjny w Płocku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie dla osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 25 listopada 2014 r.
 w godz. 9.00-12.15,
w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Oddział Zamiejscowy w Płocku, ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, w sali konferencyjnej nr 105.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane aktualne możliwości pozyskania dofinansowania na założenie firmy przez osoby fizyczne. Zostaną przedstawione założenia i cele perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz zostaną przedstawione możliwości uzyskania dofinansowania na założenie firmy w latach 2014 – 2020. Do udziału w spotkaniu zapraszam wszystkie osoby fizyczne z województwa mazowieckiego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego do 24 listopada 2014 r. na adres e-mail: punkt_plock@mazowia.eu


ZAŁĄCZNIKI:

Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Pesta– tel. 022 542 23 41

 

ZAPRASZAM!


Bezpłatne seminarium dla przedsiębiorców - gospodarka odpadami

 

 

Formularz

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna tworzenie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna tworzenie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji regionu (pismo w załączeniu).

Zapraszamy przedsiębiorców działających na terenie miasta do uczestnictwa w powyższej inicjatywie. Szczególne znaczenie będzie miał udział firm innowacyjnych, poszukujących i wdrażających nowe rozwiązania. Termin składania aplikacji do udziału w pracach poszczególnych grup przypisanych do obszarów inteligentnej specjalizacji, tj.: bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoka jakość życia, został wyznaczony do dnia 22 października br. Bardzo proszę o przesyłanie zgłoszeń na adresy poczty elektronicznej: monika.tchorznicka@mazovia.pl, piotr.dylewski@mazovia.pl.


Jednocześnie informuję, że pierwsze spotkanie dot. powyższej inicjatywy zostało zaplanowane na dzień 30 października br. o godz. 12 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter).

Wydział Innowacyjności

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


II edycja Targów Nauki i Kooperacji

Szanowni Państwo,


W dniach 9-10 września na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się II Edycja Targów Nauki i Kooperacji w Warszawie, w ramach projektu systemowego pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Udział w targach jest bezpłatny, finansowany z pomocy de minimis. ....więcej →
Szkolenie dla przedsiębiorców
W dniu 31 lipca, w świetlicy CKiSZ w Sierpcu, rozpoczęło się trwające 2 dni szkolenie dla przedsiębiorców 50+ " Mazowiecka Kadra Menedżerska na 5+". 
Uczestnicy biorący udział w projekcie finansowanym przez UE, zdobyli wiedzę na temat ścieżki rozwoju osobistego i biznesowego oraz finansów i zarządzania – efektywność kadry zarządzającej i osób decyzyjnych w firmie.
Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę szkoleniowo-doradczą Open Qualis
Sp z o.o. 
Następny termin szkolenia: 09 - 10.08.2014
 
   
 

 


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu


Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości


....więcej →
Zaproszenie do udziału w projekcie Mazowiecka Kadra Menadżerska na 5+
Firma szkoleniowo-doradcza Open Qualis Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie

Mazowiecka Kadra Menedżerska na 5 +

EFEKTYWNIE I PRAKTYCZNIE O PRAWIE, PODATKACH, FINANSACH ORAZ KOMPETENCJACH MIĘKKICH I TWARDYCH

CZYLI JAK ZARABIAĆ NA WIEDZY LUB CO NAJMNIEJ NIE STRACIĆ

Szkolenie jest przeznaczone dla osób 50 +
....więcej →
Miasto Sierpc wyróżnione w konkursie Miasto Ludzi Przedsiębiorczych

MIASTO SIERPC JEDNYM Z CZTERECH NAJLEPSZYCH SAMORZĄDÓW W POLSCE W KONKURSIE „MIASTO LUDZI PRZEDSIĘBIORCZYCH”

8 maja 2013r., w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla laureatów konkursu „Miasto Ludzi Przedsiębiorczych” organizowanego przez PARP w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej dquo;Narodowy Program Przedsiębiorczości”.

 Konkurs skierowany był do miast do 50 tys. mieszkańców. Sierpc jest jednym z trzech wyróżnionych miast, obok Karlina i Kołobrzegu. Nagrodę odebrał burmistrz Marek Kośmider, który podczas wypowiedzi opowiedział o Sierpcu , o planach na przyszłość i zaprosił do odwiedzenia naszego miasta. Zwycięzcą plebiscytu został Cieszyn.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedził panel dyskusyjny pt.: „Samorząd i przedsiębiorcy – partnerstwo na rzecz rozwoju”, który otworzyła Prezes PARP - Bożena Lublińska – Kasprzak. W panelu udział wzięli: Wiceminister Gospodarki Dariusz Bogdan, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik,  Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Poseł Piotr Zgorzelski, oraz przedstawiciele władz lokalnych i przedsiębiorców. Wnioskiem z dyskusji okazała się konieczność współpracy i zwiększenie aktywności zarówno przedsiębiorców, jak i władz lokalnych, regionalnych i państwowych  w zakresie wspierania przedsiębiorczości i poprawiania warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie dla małych i średnich firm. Wiceminister Dariusz Bogdan przypomniał, że głównym celem konkursu „Miasto ludzi przedsiębiorczych” jest promocja miast liczących do 50 tys. mieszkańców, które realizują inicjatywy wspierające przedsiębiorczość a nagrodzone projekty podniosły poziom życia lokalnych społeczności. 

Otrzymane wyróżnienie jest motywacją do dalszych działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości w naszym mieście.

 


Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2013 Rozwój przedsiębiorczości
Założenia ramowe dla konkursu z działania 1.5 RPO WM Rozwój przedsiębiorczości


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przestawia założenia ramowe dla konkursu 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPO WM, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 2 kwietnia br. Nabór rozpoczyna się już w najbliższy wtorek, 30 kwietnia br. Wnioski przyjmowane są do 29 maja br. Konkurs skierowany jest wyłącznie do średnich przedsiębiorstw. Przypominamy, że  na koniec maja zaplanowano uruchomienie odrębnego konkursu dla mikro i małych firm.

O dofinansowanie mogą się ubiegać jedynie wnioskodawcy, których projekty przewidują współpracę przedsiębiorstwa z co najmniej jedną jednostką badawczą. Współpraca może być nowa lub istniejąca i musi być potwierdzona umową współpracy lub partnerstwa zawartą co najmniej na czas trwania projektu.

 


Dofinansowanie działań promocyjnych
Ogłoszenie
 MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VI
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie 6.2 Turystyka
w zakresie:

dofinansowania projektów polegających na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów[1].

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie etapowanego konkursu otwartego bez preselekcji.
....więcej →
22.12.2012r. Prezentacja
Założenia ramowe dla konkursu RPOWM/1.5/2/2013
DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W dniu 17 maja bieżącego roku, w Centrum Kultury i Sztuki, z inicjatywy burmistrza Marka Kośmidra w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców Ziemi Sierpeckiej. Powód spotkania nie był przypadkowy.  Wiązał się z ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naborem wniosków o dofinansowanie projektów dla przedsiębiorców z działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Jak poinformowała, prowadząca spotkanie p. Justyna Pesta z MJWPU Oddział w Płocku nabór wniosków, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013, zostanie przeprowadzony w trybie konkursu zamkniętego. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31.12.2014 roku. Ponadto, beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.  Minimalna wartość dofinansowania – 100,000 PLN, maksymalna nie może przekroczyć – 750.000 PLN.

Realizowane działania winny być ukierunkowane na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację nowych inwestycji, obejmujących:


  • utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowę istniejącego
  • dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie
  • nabycie środków trwałych, bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił.

Projekt stwarza także możliwość  unowocześnienia wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działalności, jak zakup maszyn, urządzeń i prowadzenie prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.

Po części informacyjnej spotkania, uczestniczący w nim przedsiębiorcy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Przedsiębiorcy, zainteresowani środkami unijnymi, szczegółowe informacje na temat warunków ich pozyskania, otrzymają w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74 (tel.: 022 542 20 00), lub w oddziale zamiejscowym w Płocku przy ul. Stary Rynek 20 (tel.: 024 262 23 74), a także na stronach internetowych – www.mazowia.eu oraz e-sierpc.pl.

 


Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPOWM/1.5/2/2013
Bezpłatne szkolenia z kompleksowej instalacji proekologicznych urządzeń
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4, działające od 1996r. na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez swą działalność statutową, oferuje udział w bezpłatnych szkoleniach z obszaru budownictwa ekologicznego oraz kompleksowej instalacji proekologicznych urządzeń.
Projekt szkoleniowy „Proekologiczne rozwiązania w budownictwie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.
Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży budowlanej, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa mazowieckiego.

....więcej →
ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Płock 18-24 listopada 2013r.


 

Klub Przedsiębiorczych Kobiet w Sierpcu
Klub Przedsiębiorczych Kobiet w Sierpcu zaprasza na styczniowy warsztat motywacyjny

Noworoczne postanowienia są możliwe do osiągnięcia!!! Wystarczy poznać i zastosować kilka zasad. Klub Przedsiębiorczych Kobiet w Sierpcu zaprasza na styczniowy warsztat motywacyjny.

Zapraszamy na Noworoczne spotkanie KPK w Sierpcu. Najwyższy czas podsumować dotychczasowe działania i wyznaczyć sobie cele - możliwe do osiągnięcia - na ROK 2014!

Temat przewodni: "Wartości, priorytety,cele".

Termin: Wtorek, 28.01.2014 godz. 18-21

Miejsce: wyjątkowo w Zajezdzie Oaza w Całowni 10 B pod Sierpcem - www.zajazd-sierpc.pl

Spotkanie będzie składało się z 3 części:

....więcej →
Nabór wniosków na Innowacje

Rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki
Działanie: Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2014 r.Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:

1) opracowanie:

a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,

b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,

c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,

d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2) wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Przedsiębiorca, który już otrzymał wsparcie w ramach Programu, nie może ubiegać się o to wsparcie kolejny raz.

Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) lub przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.), prowadzący w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Całkowity Budżet Programu w 2014 roku dostępny dla Wnioskodawców to 3.050.000 zł.

Pula środków przeznaczonych na odwołania wynosi 5% budżetu.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do pokrycia wydatków projektu w części nieobjętej wsparciem.

Wsparcie w ramach Programu przyznawane jest w formie refundacji.

Wsparcie w ramach Programu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5).

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

Uwaga: W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 120% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3-dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.
Rekrutacja przedsiębiorców na międzynarodowe targi rolno-spożywcze


Miasto Sierpc, w imieniu Agencji Rozwoju Mazowsza SA - wykonawcy projektu „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”, projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zaprasza sierpeckich przedsiębiorców do udziału w targach międzynarodowych w branży rolno-spożywczej:

1.       targi SIAL China odbywające się w dniach 13-15 maja 2014 r. w Szanghaju (Chiny)

2.       targi Eat!Brussels odbywające się w dniach 11-14 września 2014r. w Brukseli (Belgia)

3.       targi WorldFood odbywające się w dniach  15-18 września 2014r. w Moskwie (Rosja)

4.       targi FruitAttraction odbywające się w dniach 15-17 października 2014r w Madrycie (Hiszpania)

5.       targi SIAL Paris odbywające się w dniach 19-23 października 2014r. w Paryżu (Francja)

6.       targi WorldFood  odbywające się w dniach 5-7 listopada 2014r. w Ałmatach (Kazachstan)

7.       targi PeterFood odbywające się w dniach 11-13 listopada 2014r. w Sankt Petersburgu (Rosja)

8.       targi SIAL Abu Dhabi odbywające się w dniach 24-26 listopada 2014 w Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie)


Rekrutacja na te wydarzenia jest przeprowadzana za pomocą ankiety, którą umieściliśmy poniżej. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do wyjazdu otrzymają dofinansowanie w zakresie przewidzianym przez Projekt, tj. otrzymają pomoc publiczną w postaci pokrycia kosztów uczestnictwa w zakresie zakwaterowania, udziału w zabudowanej powierzchni wystawienniczej, wejściówek na targi oraz opcjonalnie kosztów transportu eksponatów.Zainteresowane, przedsiębiorstwa prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety wraz z wymaganymi dokumentami na adres: m.kubicka@armsa.pl do dnia 12 marca 2014 roku. deklaracja uczestnictwa


Rekrutacja przedsiębiorców na międzynarodowe targi Turystyczne


Miasto Sierpc, w imieniu Agencji Rozwoju Mazowsza SA - wykonawcy projektu "Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski", projektu wspófinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zaprasza sierpeckich przedsiębiorców do udziału w targach międzynarodowych w branży turystycznej:

1.      targi Inwetex odbywające się w dniach 9-11 października 2014r. w Sankt Petersburgu (Rosja),

2.       targi Tour Salon odbywające się w dniach 23-25 października 2014r. w Poznaniu (Polska),

3.       targi Touristik & Caravaning odbywające się w dniach 19-23 listopada w Lipsku (Niemcy),

4.       targi Międzynarodowe Targi Turystyczne Warsaw odbywające się w dniach 27-29 listopada 2014 r. w Warszawie (Polska),

5.       targi EIBTM odbywające się  w dniach  18-20 listopada 2014r. w Barcelonie (Hiszpania).


Rekrutacja na te wydarzenia jest przeprowadzana za pomocą ankiety, którą stanowi załącznik poniżej. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do wyjazdu otrzymają dofinansowanie w zakresie przewidzianym przez Projekt, tj. otrzymają pomoc publiczną w postaci pokrycia kosztów uczestnictwa w zakresie zakwaterowania, udziału w zabudowanej powierzchni wystawienniczej, wejściówek na targi oraz opcjonalnie kosztów transportu eksponatów.
Zainteresowane, przedsiębiorstwa prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety wraz z wymaganymi dokumentami na adres: m.kubicka@armsa.pl do dnia 14 marca 2014 roku.

Rekrutacja przedsiębiorców na międzynarodowe targi Turystyczne


Klub Przedsiębiorczych Kobiet - spotkanie 18.03.2014

Niezależnie od tego czy starasz się o pracę, negocjujesz warunki umowy, czy  chcesz przekonać kogoś do współpracy, musisz zaprezentować się adekwatnie do sytuacji. Pokazać swoje atuty i nie eksponować słabości.

„Ciekawa prezentacja = skuteczna komunikacja” to temat przewodni najbliższego warsztatu motywacyjnego dla kobiet, organizowanego przez Klub Przedsiębiorczych Kobiet, który odbędzie się 18.marca , w godzinach 18-21 w Klubie Fitness Step w Sierpcu.

 - Kluczem do zaprezentowania się w sposób interesujący i efektywny jest nie tylko wiedza merytoryczna, ale również my same, nasza osobowość, sposób w jaki mówimy, jak radzimy sobie ze stresem – wyjaśnia Małgorzata Staniszewska, spec. od systemów MLM, spec. ds. zapewniania jakości w firmie Carlsberg, prowadząca warsztat.

Uczestniczki warsztatu poznają techniki radzenia sobie z tremą, dowiedzą się również jakie informacje o nas zdradza  nasze ciało i jak przygotować się do wystąpienia przed grupą. Warsztat będzie obfitował w praktyczne ćwiczenia.

Poza częścią warsztatową uczestniczki będą miały możliwość porozmawiania z gościem specjalnym. Tym razem będzie nim Iwona Janiszewska- kobieta przedsiębiorcza, prowadzi duże gospodarstwo rolne, jest Przewodniczącą Rady Gminy Sierpc, poza tym aktywną działaczką OSP w Borkowie Kościelnym, a przy tym niezwykle sympatyczną i ciepłą osobą. 

Zapisać można się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod poniższym linkiem

http://www.sztuka-sprzedazy.pl/kpk/najblizsze-spotkania-kpk/art2,spotkanie-kpk-w-sierpcu.html

Zaproszenie przesiębiorców do udziału w tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

Miasto Sierpc rozpoczęło prace nad opracowaniem Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020. Jest to bardzo istotny dokument z punktu widzenia rozwoju miasta i sierpeckich przedsiębiorców, którzy zamierzają aplikować o środki zewnętrzne w nowej perspektywie na lata 2014-2020.

W związku z powyższym zapraszam Państwa do aktywnego włączenia się w tworzenie naszego dokumentu, który będzie zawierał odrębny punkt poświęcony podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność na terenie Miasta Sierpca (przemysł, produkcja, usługi, handel). Proszę o przesłanie informacji na temat kierunków rozwoju Państwa firmy i prowadzonej działalności na lata 2014-2020r.

Do kontaktów roboczych wyznaczam Wydział Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, który jest odpowiedzialny za zebranie aktualnych, rzetelnych danych, potrzebnych do sporządzenia ww dokumentu. Zebrane informacje proszę wysyłać do p. Małgorzaty Dąbrowskiej w terminie do 31.03.2014. (email: m.dabrowska@sierpc.pl,  
tel. (024) 275-86-49).


                    z poważaniem   

Burmistrz Miasta
                            /-/            
                Marek Kośmider

24.08.2012r. Wiadomości z działalności projektu
Gmina Miasto Sierpc, od grudnia 2011 roku, realizuje projekt pn. „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 1.7 „Promocja Gospodarcza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ze względu na fakt, iż realizacja projektu obejmuje przedsiębiorców oraz jednostki samorządu lokalnego subregionu sierpeckiego, inicjator realizacji projektu – Gmina Miasto Sierpc.

Przedmiotem całego projektu jest podjęcie kompleksowych działań z zakresu promocji gospodarczej Ziemi Sierpeckiej. Dlatego też, w ramach przedsięwzięcia pod koniec  2011 roku, została przeprowadzona analiza optymalizacji promocji gospodarczej powiatu sierpeckiego. W kolejnych miesiącach podjęto prace związane z tworzeniem marki i budowaniem wizerunku Ziemi Sierpeckiej jako obszaru przyjaznego inwestorom, a także rozplanowano kampanie marketingową. W wyniku tych zabiegów Ziemia Sierpecka uzyskała graficzny znak identyfikacyjny i hasła reklamowe: Obfitość możliwości jako slogan podkreślający walory gospodarcze oraz Pewny grunt biznesu dla inicjatyw promujących tereny inwestycyjne. ....więcej →
Ogłoszenie PUP w Sierpcu
17.12.2012r. Sierpeckie Forum Gospodarcze 13-14.12.2012r.
W dniach 13 i 14 grudnia 2012 roku, w Centrum Kultury i Sztuki, odbywało się Sierpeckie Forum Gospodarcze. Ta dwudniowa impreza, służąca promocji gospodarczej naszego regionu i lokalnych przedsiębiorców, była jedną z form realizowanego dużego projektu: „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Inicjatorem projektu był burmistrz Marek Kośmider, stroną programowo-organizacyjną zajmował się Wydział Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego. Organizatorzy zadbali o dobór prelegentów, którzy potrafili w sposób kompetentny i komunikatywny przekazać, interesujące uczestników, treści. ....więcej →

W dniu 18 marca br., w sierpeckim Centrum Kultury i Sztuki, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowanych naborów w  2013 roku ze środków unijnych.  Zgodnie z Harmonogramem, w roku bieżącym, planowane są dwa nabory dla przedsiębiorców: w ramach Działania 6.2 Turystyka i Działania 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Spotkanie zorganizowali: Burmistrz Miasta Sierpca oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy ziemi sierpeckiej. Zebranych powitał burmistrz Marek Kośmider.  Spotkanie poprowadził Wojciech Wróblewski, przedstawiciel MJWPU, Oddział Zamiejscowy w Płocku, który przybliżył przedsiębiorcom ogólny proces ubiegania się o środki unijne.

Informujemy, że po ogłoszeniu naboru wniosków w ramach Działania 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości, Burmistrz oraz MJWPU planują zorganizować spotkanie informacyjne poświęcone m.in. szczegółowemu omówieniu wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

 

 

....więcej →
KONSULTACJE W RAMACH MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO

logo

KONSULTACJE W RAMACH MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO

Zapraszamy do Sierpca.


Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego w Płocku p. Justyna Pesta, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, będzie udzielała informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności,
w terminie 17 maja 2013r.,  godz. 10.00
w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu (mała scena), ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc.


Tematem przewodnim spotkania będzie omówienie założeń ramowych do konkursów z Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Przewidziane są konsultacje indywidualne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres
scg@sierpc.pl do dnia 13 maja 2013r,
podając nazwę firmy oraz osobę/osoby zgłaszane na spotkanie informacyjne.

Udział jest bezpłatnyserdecznie zapraszamy !!!!

 

logo


Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie projektów
PRZEDSIĘBIORCY ZIEMI SIERPECKIEJ

  SĄ NADAL SZANSE NA POZYSKANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH

 

Burmistrz miasta Sierpca, Marek Kośmider, wspólnie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) zaprasza wszystkich przedsiębiorców z terenu Ziemi Sierpeckiej na spotkanie informacyjne, dotyczące planowanych naborów  na rok 2013. Zgodnie z Harmonogramem  w roku bieżącym planowane są dwa nabory dla przedsiębiorców w ramach Działania 6.2 Turystyka i Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Działanie 1.5 jest skierowane do trzech grup przedsiębiorstw:

1)    mikro przedsiębiorcy

2)    mali przedsiębiorcy

3)    średni przedsiębiorcy

Pierwszy nabór skierowany będzie do średnich przedsiębiorstw, planowany jest na kwiecień 2013r. Dla mikro i małych przedsiębiorstw MJWPU przewiduje nabór wniosków w maju br.

Uczestnikom zostaną również przedstawione ogólne założenia na nowy okres programowania na lata 2014-2020.

Spotkanie, które poprowadzi pracownik MJWPU, odbędzie się w CKiSz w Sierpcu, przy ul. Piastowskiej 39, w dniu 18 marca o godzinie 10:00.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres scg@sierpc.pl do dnia 15 marca 2013r, podając nazwę firmy oraz osobę/osoby zgłaszane na spotkanie informacyjne.

 

Udział jest bezpłatny – zapraszamy !!!!

 

Spotkanie dla przedsiębiorców - skuteczne narzędzie prognostyczne Zajazd „SONATA”- 8.01.2013r.
Szanowni Państwo, w imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zapraszamy do udziału w spotkaniu promującym narzędzie prognostyczne dedykowane przedsiębiorcom.

Zasadniczą funkcją prezentowanego narzędzia jest dostarczanie mazowieckim przedsiębiorcom wiedzy dotyczącej aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej regionu, a także wyposażenie ich w nowoczesne rozwiązanie informatyczne umożliwiające szybkie reagowanie na zachodzące zmiany.
Spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2013r. w Zajeździe „Sonata” Studzieniec 3e, w godz. 13.30-16.00

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
m.galant@wup.mazowsze.pl lub fax: (22) 578-44-54

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Michałem Galantem specjalistą ds. współpracy z przedsiębiorcami tel.: (22) 578-44-17, kom. 798-728-697.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2. POKL.

ZAPROSZENIE – kliknij/pobierz
Szczegółowy program znajduje się w agendzie – kliknij/pobierz
26.11.2012r. Zaproszenie na Sierpeckie Forum Gospodarcze 13 -14.12.2012r.

Zapraszamy na
Sierpeckie Forum Gospodarcze
13-14 grudnia 2012 roku

Gmina Miasto Sierpc, w ramach realizowanego projektu, organizuje w dniach 13-14 grudnia br., Sierpeckie Forum Gospodarcze, które odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki, ul. Piastowska 39 w Sierpcu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Ziemi sierpeckiej, a tym samym wzrost konkurencyjności Mazowsza. Miasto Sierpc podjęło szereg działań zmierzających do wzrostu poziomu rozpoznawalności marki regionu. 

Sierpeckie Forum Gospodarcze zostało podzielone na dwa etapy.

Pierwszego dnia, dedykowanego przedsiębiorcom, zostanie przedstawiona tematyka z zakresu zarządzania strategią firmy, zamówień publicznych i problematyce prawnych aspektów zawierania umów oraz współpracy biznes-nauka. W trakcie pierwszego dnia Forum przewidziana jest możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa, służącego wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania dylematów związanych z powyższą problematyką. 

Drugiego dnia odbędzie się konferencja promująca potencjał gospodarczy Ziemi Sierpeckiej. Zostaną na nią zaproszeni goście tworzący otoczenie okołobiznesowe: przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządowi, instytucje publiczne działające w sektorze przedsiębiorczości oraz izby gospodarcze. Po konferencji planujemy wizyty studyjne w sześciu przedsiębiorstwach, gdzie poznamy nowoczesne procesy technologiczne, wykorzystywane przez nasze lokalne firmy. 

Głęboko wierzymy, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem.

PROGRAM SIERPECKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA - CZĘŚĆ WARSZTATOWA 13 GRUDNIA 2012 ROKU – udział bezpłatny

20.09.2012r. Zapytanie ofertowe
07.09.2012r. Zapytanie ofertowe
06.09.2012r. Zapytanie ofertowe
05.09.2012r. Zapytanie ofertowe
Strona Główna
русская версия english version

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu