Sierpeckie Forum Gospodarcze 13-14.12.2012r.

W dniach 13 i 14 grudnia 2012 roku, w Centrum Kultury i Sztuki, odbywało się Sierpeckie Forum Gospodarcze. Ta dwudniowa impreza, służąca promocji gospodarczej naszego regionu i lokalnych przedsiębiorców, była jedną z form realizowanego dużego projektu: „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Inicjatorem projektu był burmistrz Marek Kośmider, stroną programowo-organizacyjną zajmował się Wydział Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego. Organizatorzy zadbali o dobór prelegentów, którzy potrafili  w sposób kompetentny i komunikatywny przekazać, interesujące uczestników, treści.

Pierwszego dnia Forum przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznać się z problematyką zarządzania strategią firmy, zamówień publicznych, prawnych aspektów zawierania umów oraz współpracy biznesu z nauką. Mogli również skorzystać z indywidualnego doradztwa, wymienić doświadczenia oraz znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących ich problemów, związanych z prowadzoną działalnością.

W piątek, drugiego dnia Forum, odbyła się prezentacja promująca potencjał gospodarczy Ziemi Sierpeckiej. Poza przedsiębiorcami, wzięły w niej udział osoby tworzące otoczenie okołobiznesowe – przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji publicznych działających w sektorze przedsiębiorczości oraz izb gospodarczych z Płocka, Płońska i Legionowa.

Ważnym wydarzeniem drugiego dnia były wizyty studyjne, w sierpeckich zakładach: Wiepol, Rustikal i Hollywood. W wizytach, wraz z przedsiębiorcami, uczestniczyli przedstawiciele izb gospodarczych. Goście bardzo wysoko oceniali nowoczesność rozwiązań technologicznych, z którymi zetknęli się w wizytowanych firmach.

W Sierpeckim Forum Gospodarczym uczestniczyli także: Michał Twardy,  dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,  przedstawiciel Agencji Rozwoju Mazowsza oraz przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej, którzy zaoferowali pomoc w rozwiązywaniu problemów gospodarczych naszego regionu.

Na cały projekt „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”, którego Forum Gospodarcze było jednym z komponentów, miasto pozyskało prawie sześćset tysięcy  unijnej dotacji.   
 

 


Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu