Bezpłatne szkolenia z kompleksowej instalacji proekologicznych urządzeń

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4, działające od 1996r. na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez swą działalność statutową,  oferuje udział w bezpłatnych szkoleniach z obszaru budownictwa ekologicznego oraz kompleksowej instalacji proekologicznych urządzeń.  
Projekt szkoleniowy „Proekologiczne rozwiązania w budownictwie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.
Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży budowlanej, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa mazowieckiego.
 

Bezpłatne szkolenie kadr  tj. pełnoletnich pracowników wg KP, kadry zarządzającej, właścicieli przedsiębiorstw w zakresie:
•    BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE 8 h
•    FOTOWOLTAIKA 40 h
•    KOLEKTORY SŁONECZNE 40 h
•    POMPY CIEPŁA 40 h
•    REKUPERACJA 40 h
Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu teoretycznym Budownictwo ekologiczne oraz 2 wybranych szkoleniach instalatorskich. Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w szkoleniu wg potrzeb.
Bezpłatne nabycie nowych uprawnień zawodowych: (kursy zewnętrzne w formie podzlecenia) Finansujemy szkolenie zawodowe, zakończone egzaminem, umożliwiające nabycie nowych uprawnień technicznych, niezbędnych do montażu instalacji proekologicznych. Przykładowy katalog szkoleń:
•    Eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji el-en do 1KV,
•    Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych,
•    Spawanie różnymi metodami, itp.
Korzyści płynące z udziału w szkoleniach:
•    podwyższenie kwalifikacji personelu
•    zwiększenie konkurencyjności firm
•    obniżenie kosztów rozwoju
•    wiedza merytoryczna z budownictwa pasywnego
•    zdobycie uprawnień do samodzielnej instalacji urządzeń
•    sfinansowanie nowych uprawnień
Ostatni termin rekrutacji: 01.10.2013r. – 30.11.2013r.
Szkolenia odbędą się w dogodnych terminach w okresie jesienno – zimowym 2013/2014.
Zainteresowanych kandydatów, kobiety i mężczyzn, zapraszamy do składania niezbędnych dokumentów dostępnych na stronie projektu: ekobudownictwo.b4ngo.pl/do-pobrania
Zgłoszenia do projektu, realizowanego wyłącznie w dwóch turach, będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2013r. w biurze projektu w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44/417.

Patrycja Kłucińska - Asystent Projektu
tel. 797 471 914; e-mail: ekobudownictwo@b4.org.p

Stowarzyszenie B-4,  ul. Zagłoby 7b, 35-304 Rzeszów
Biuro Projektu: Al. Jerozolimskie 44/417, 00-024 Warszawa
NIP: 813-16-44-630, KRS 894, REGON 690427764
Bank PKO BP I O. Rzeszów, nr konta 06 1020 4391 0000 6902 0079 7423

 


Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu