Firma szkoleniowo-doradcza  

Open Qualis Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie

Mazowiecka Kadra Menedżerska na 5 +

EFEKTYWNIE  I  PRAKTYCZNIE O PRAWIE, PODATKACH, FINANSACH  ORAZ KOMPETENCJACH MIĘKKICH I TWARDYCH

CZYLI JAK ZARABIAĆ NA WIEDZY LUB CO NAJMNIEJ NIE STRACIĆ

realizowane przy współpracy

Małopolskim Instytutem Studiów Podatkowych: www.misp-modzelewski.pl

Krakowską Kancelarią Prawa Gospodarczego: www.kkpg.pl

 

Dla kogo?

 

Szkolenie jest przeznaczone dla  osób 50 +

Które są właścicielami firm, lub zatrudnionymi na etat  (również ½  lub  ¾  etatu)

z sektora MSMP w mazowieckim, które nie brały jeszcze udziału w szkoleniu z EFS.

 

Cel szkolenia: zwiększenie efektywności biznesowej uczestników szkoleń

Praktyczność jest cechą wyróżniającą nasze szkolenia. Dlatego przekazując wiedzę równocześnie omawiamy sposoby jej wykorzystania w sposób efektywny tj. przynoszący wymierne korzyści finansowe dla firmy.

 

Program szkolenia

1. Motywacyjne DNA oraz ścieżka rozwoju osobistego i biznesowego

2. Finanse i zarządzanie – efektywność kadry zarządzającej i osób decyzyjnych w firmie

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 

PRELEGENCI

 

W szkoleniu uczestniczyć może

• Właściciel firmy, prowadzonej jako 1-osobowa działalność gospodarcza, zarejestrowanej w mazowieckim

• Wspólnik, prokurent, członek zarządu w spółce posiadającej siedzibę, oddział lub filię w mazowieckim

• Pracownik, zatrudniony na etat (choćby w najmniejszym wymiarze czasu pracy)

 

przy czym firma należy wielkościowo do sektora przedsiębiorstw mikro, małych i średnich w województwie mazowieckim.

 

Koszty

Szkolenie finansuje w całości EFS, w ramach projektu udzielana jest pomoc de minimis.

Koszt 4-dniowego szkolenia w ramach projektu UE wynosi 1580,00 zł.

 

Informacje organizacyjne

Formuła: 2 moduły po 2 dni szkoleniowe, razem 4 dni szkoleniowe.

Terminy szkolenia:   31.07 – 01.08.2014    oraz    09 - 10.08.2014   

Miejsce i godziny:  

- Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

- każdy dzień szkoleniowy trwa od 9:00 do 16:00.

 

Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o kontakt do 28 lipca, odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Koordynator  Grup Szkoleniowych

Danuta Oleś

M:  605 110 715

e-mail: biuro@szkolenia-finanse.pl

Open Qualis Sp. z o.o.

Kraków, ul. Kościuszki 53/24

 

NIP: 679-28-37-419 I REGON: 120017223 I KRS: 0000230332

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy 50 000 zł

 Aby dowiedzieć się więcej o Open Qualis, naszej filozofii działania, innych projektach i produktach zapraszamy na strony: www.openqualis.pl oraz www.szkolenia-finanse.pl oraz  https://www.facebook.com/Open.Qualis

 

Dajemy gwarancję dobrze wykorzystanego czasu!*

 

Wszystkich przedsiębiorców biorących udział w naszych projektach wspiera:


Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu