Tereny inwestycyjne


NazwaDziałka 195/12
Typniezagospodarowany
PowiatSierpecki
GminaSierpc
Dane dotyczące nieruchomości
Powierzchnia terenu12,29
Cena za m20
WłaścicielPowiat Sierpecki
Warunki nabycia
Połączenia transportowe
Droga dojazdowadroga wojewódzka 560
Najbliższa droga krajowa/autostrada (nr/odległość)10 - 900m
Najbliższe miasto wojewódzkieToruń
Istniejąca infrastruktura
Elektrycznośćnie
Gaznie
Wodanie
Odległość przyłącza od granicy0
Kanalizacjanie
Opis
Działka 195/12 o pow. 12,29 ha w projekcie m.p.z.p obszarów położonych w granicach administracyjnych sołectwa Studzieniec jest przeznaczona pod RM/LM 4.3.1 tereny zabudowy zagrodowej o profilu agroturystycznym z dopuszczeniem zabudowy letniskowej rekreacyjnej.
Kontakt
Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
tel. 24 275-91-01

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu