Tereny inwestycyjne


NazwaDziałka 195/14
Typniezagospodarowany
PowiatSierpecki
GminaSierpc
Dane dotyczące nieruchomości
Powierzchnia terenu36,78
Cena za m20
WłaścicielPowiat Sierpecki
Warunki nabycia
Połączenia transportowe
Droga dojazdowadroga wojewódzka 560
Najbliższa droga krajowa/autostrada (nr/odległość)10 - 900m
Najbliższe miasto wojewódzkieToruń
Istniejąca infrastruktura
Elektrycznośćnie
Gaznie
Wodanie
Odległość przyłącza od granicy0
Kanalizacjanie
Opis
Działka nr 195/14 o pow. 36,78 ha w projekcie m.p.z.p. obszarów położonych w granicach administracyjnych sołectwa Studzieniec jest przeznaczona P/U 3.1 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, składowej i magazynowej z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkalnej właścicielskiej, ZI 5.2 tereny zieleni izolacyjnej, ochronnej , urządzonej oraz tereny komunikacyjne - drogi.
Kontakt
Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
tel. 24 275-91-01

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu