Tereny inwestycyjne


NazwaDziałka 195/50
Typniezagospodarowany
PowiatSierpecki
GminaSierpc
Dane dotyczące nieruchomości
Powierzchnia terenu11,9055
Cena za m20
WłaścicielPowiat Sierpecki
Warunki nabycia
Połączenia transportowe
Droga dojazdowadroga wojewódzka 560
Najbliższa droga krajowa/autostrada (nr/odległość)10 - 900m
Najbliższe miasto wojewódzkieToruń
Istniejąca infrastruktura
Elektrycznośćnie
Gaznie
Wodanie
Odległość przyłącza od granicy0
Kanalizacjanie
Opis
Działka nr 195/50 pow. 11,9055 ha w projekcie m.p.z.p. obszarów położonych w granicach administracyjnych sołectwa Studzieniec są przeznaczone pod P/U 3.1 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, składowej i magazynowej z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkalnej właścicielskiej, P/U 3.2 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, składowej i magazynowej z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkalnej właścicielskiej i ZI 5.2 tereny zieleni izolacyjnej, ochronnej, urządzonej oraz tereny komunikacyjne - drogi.
Kontakt

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu